Facturen verjaringstermijn hoe zit dit?

Kevin Obdijk


Facturen hebben een bepaalde betalingstermijn, maar een andere termijn die wel vaak hoort, is een verjaringstermijn. Hoewel je natuurlijk verplicht bent een factuur die je krijgt voor geleverde diensten of goederen te krijgen betaald. Omdat we ons goed kunnen voorstellen dat je graag wilt weten hoe dit precies zit, vertellen we je er alles over. Dus niet alleen de verjaringstermijn, maar ook waarom het belangrijk is en wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je wel op tijd betaald krijgt. Zo voorkom je namelijk dat een factuur wordt verjaard en dat jij kunt fluiten naar je geld.

Wat is een verjaringstermijn?

Voor we verdergaan, is het goed eerst even stil te staan bij wat een verjaringstermijn nu precies is. De meeste ondernemers hebben de term weleens gehoord, maar wat het nu precies is, weten ze niet exact. Een verjaringstermijn is een wettelijke termijn waarbinnen je een recht moet uitoefenen. Na afloop van de verjaringstermijn vervalt dit recht. Dit betekent dat je het dan niet meer kunt afdwingen bij de rechter. In het geval van facturen is de verjaringstermijn de termijn waarbinnen je de factuur bij je klant kunt innen. Als je de factuur niet op tijd incasseert, verjaart je recht om te innen en kun je de vordering niet meer via de rechter afdwingen.

Waarom is de verjaringstermijn van facturen belangrijk?

Nu je weet wat een verjaringstermijn van facturen is, is het goed om eens wat verder in te gaan op de ‘waarom’ vraag. De reden dat het belangrijk is omdat het zorgt voor rechtszekerheid voor zowel de schuldeiser (degene die de factuur heeft verstuurd) als de schuldenaar (degene die de factuur moet betalen). De schuldenaar weet hoelang hij de tijd heeft om de factuur te betalen zonder dat hij het risico loopt dat hij via de rechter gedwongen wordt om te betalen. Vergeet ook niet dat je als schuldeiser te maken krijgt met bewijsplicht op het moment dat je een procedure wilt starten.

De gevolgen

We hoeven je niet uit te leggen dat het grootste risico dat je loopt op het moment dat je een factuur laat verjaren zonder proactief actie te ondernemen, het verlies van geld is. De kans dat de schuldeiser na verjaring ook nog maar een cent betaalt, is vrij klein. Hij of zij kan immers niet meer worden vervolgd. Of dit moreel een verstandige keuze is, is een persoonlijke kwestie. 

Hoelang is de verjaringstermijn voor facturen?

In de wet staat dat de verjaringstermijn voor facturen in Nederland 5 jaar is. Dat houdt concreet in dat je vanaf het moment dat je factuur is verstuurd, maar liefst 5 jaar de tijd hebt om deze te innen. Besluit je na 5 jaar pas een deurwaarder in te schakelen of andere juridische stappen te ondernemen, dan zal het vonnis niet aan je worden toegewezen. De reden is dat ze dan niet meer opeisbaar zijn en dus de schuldenaar geen betaalverplichting (meer) heeft.

Uitzonderingen op de wettelijke verjaringstermijn

Er zijn een aantal uitzonderingen op de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar. Zo verjaart de vordering op een factuur voor onroerende zaken pas na 20 jaar, dit omdat het over vaak aanzienlijke bedragen gaat. Hebben we het over erfenissen en soortgelijke zaken, dan is dit zelfs 30 jaar. Korter kan overigens ook. Op het moment dat er een vordering tussen consumenten en bedrijven ligt, dan is dit 2 jaar bij producten, maar wel 5 jaar bij de levering van een dienst.

Zo zorg je dat jij je facturen tijdig betaald krijgt

Wanneer je een product of dienst hebt geleverd, dan stuur je vaak pas achteraf de factuur. Er zijn bedrijven die een deel of de volledige som vooraf willen hebben betaald, maar zo werkt het in de praktijk helaas vaak niet. Behoor jij dus tot die grote groep die de factuur ook pas na levering stuurt, dan zijn er een aantal tips die ervoor zorgen dat je sneller betaald krijgt.

Stuur je factuur tijdig

Je zult je verbazen hoeveel bedrijven er zijn die pas weken of maanden na oplevering een keer een factuur sturen. Ontzettend stom natuurlijk. Wat je namelijk vaak ziet, is dat er voor grote uitgaven een bedrag wordt gereserveerd. Op het moment dat je dan pas na maanden de factuur stuurt, is de kans aanwezig dat een deel van dit geld als is gebruikt voor iets anders. Zorg er dus voor dat je na oplevering binnen een week de factuur stuurt, dit vergroot de kans aanzienlijk op tijdige betaling.

Bel je klanten tijdig

Om de relatie met je klanten goed te houden, is het verstandig ze te bellen na het verstrijken van de betalingstermijn. Doe dit niet direct na een dag, maar wacht bijvoorbeeld even een week. Ga het gesprek luchtig aan en hamer niet direct op de factuur. Sterker nog, het niet bespreken zorgt er vaak zelfs voor dat de klant schrikt omdat hij of zij denkt dat je daarvoor belt. Wat absoluut niet verstandig is, is om herinneringen per mail te sturen. Dit werkt vaak tegen je.

Schakel een incassobureau in

Kom je er nu echt niet uit, dan is er nog maar een laatste uitweg en dat is het inschakelen van een incassobureau. Denk wel goed na voordat je dit doet, want de kans dat dit ten koste gaat van de relatie met je klant is vrij groot. Belangrijk is wel dat je goed nadenkt over tot hoever je wilt gaan. Wil je bijvoorbeeld een dagvaarding laten uitschrijven, dan kan het zijn dat je een deel van de kosten voor moet schieten. Bij een relatief klein bedrag is dit dus niet altijd de moeite waard. Vaak is het dan goedkoper om je verlies te nemen of om te kijken of je een regeling kunt treffen voor een deel van het bedrag.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment